Medium

by Infernal Bizarre

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      18 PLN  or more

     

1.
ALIENACJA Cichy dom, zapach śmierci, w głowie bunt - czuję się zupełnie obco Niechciany syn dzisiejszych dni, szukam wyjść z życiowego labiryntu Zrzekam się swojego daru, bluźnię, upijam się mą samotnością Swoją złość dławię w gardle, ukrywam lęk, stoję na skraju jutra Być jak klif - rozbić fale, zabić stres - żyć jak dawniej Walczyć jak lew - doczekać końca, pokonać gniew - bojaźń zwyciężyć Mrok jak wąż kusi myśli me, zmagam się z moimi demonami Syren śpiew - słodki dźwięk, hipnozy moc prowadzi mnie na drugą stronę Szorstki sznur, tchórzliwy krok - pozwoli zapomnieć, sprowadzi ukojenie Słyszę bicie mojego serca, ostatnie chwile w odosobnieniu Skażony pakt - cienia narzędzie Bezmyślny akt - chłód mnie obejmie Otruty wewnętrznym lękiem dopijam brunatny płyn Posklejam ostatnie myśli, ulotnię do życia chęć Nieczuły na swych najbliższych, przekraczam granicę męki Opanowany w swojej decyzji, skostniały opuszczam świat ALIENATION A quiet house, the smell of death, rebellion in my head - I feel completely strange. An unwanted son of these days, looking for a way out from the labyrinth of life. I give up my gift, I curse, I get drunk with my loneliness. I choke my anger, I hide my fear, on the edge of tomorrow. Be like a cliff - break waves, kill stress, live as earlier. Fight like a lion, survive till the end, overcome the anger, overcome fear. Darkness like a serpent tempts me, I am struggling with my demons. A siren's song – the sweet sound, the power of hypnosis leads me to the other side. A rough rope, a cowardly step will let you forget, will bring relief. I hear the beating of my heart, the last moments in isolation. Contaminated pact – the tool of the dark. Thoughtless act - coldness will cover me. I finish my lethal cocktail poisoned with fear. I'm picking up the pieces, prepared for my last journey. Cold-hearted and unfeeling, I cross the border of torment. Enslaved in my decision, I leave this world fossilized.
2.
Medium 04:49
MEDIUM Widzę most, jestem posłańcem mar Słyszę głos, a z oczu płyną czarne łzy Prawdy czas, brzemienia ciężki garb Zostaje tam wypełnić los Świat zrozumie mój odmienny dar W codziennych wizjach szukam zła Nieznanych fotografii stos Komunikacji znika strach Poszukiwanie trwa Wchodzę w mrok, Ciemności czerń otula mnie, otruwa, Czuję jej moc Ja snem, ja gniew, Ja snem - zarysem ludzkich tez, Dynastii wielkich żądz i złych doznań Na dłoni mej okrągły kształt, Zwiastun burz smiertelny kamień klęski Burion!!! Burion!!! Ja snem, ja gniew. Jam życia Panem, śmierci brat Medium!!! W rękach mych żyjących los Unoszę trud błądzących dusz!! MEDIUM I see a bridge, I am a messenger of ghosts. I hear a voice and cry black tears. The moment of truth, the greatest burden. I'll stay to fulfill my fate. One day the world will see my special gift. Seeking evil in daylight visions. The stream of unrecognized pictures Is getting ready to merge. The quest continues. I plunge into darkness. It enfolds and poisons me. I can feel its power. I am the dream, I am the anger. The sketch of human theories About the greatest desires And worst experiences. A round shape on my hand, Herald of storms, the deadly stone of defeat. Burion !!! Burion !!! I am the dream, I am the anger. The lord of life, the brother of death. Medium!!! I shape the destiny of the living, I carry the burden of lost souls.
3.
ZJAWA Kochanki płacz, zgubiony klucz Kościste usta szepczą twe imię Głębina wody kryje jej grób Cień wodorostów zakrywa twą winę Wciąga powoli w głębinę toni, kochanki trup, idziesz pod spód Wciąga powoli w głębinę toni, daremny trud tu będzie twój grób Podwodny płacz zranionej duszy, ciche westchnienie twój spokój poruszy Strach Krzyk! Nie, nie wyrwiesz się z ramion tych, dopadnie cię Wynurza się z głębin, by ciebie odnaleźć Nie spocznie nim znajdzie, jej nieme wołanie Kłótnia kochanków, zbrodnie zrodziła Srebrny naszyjnik wodna mogiła W godzinę ciszy, nikt zjawy łkania nie słyszy Zawodzenia, łez cierpienia, w głębinie toną ze snów wspomnienia Pamiętasz chwile, nad urwiskiem, tam spoczęły te sny wszystkie Tam spoczął symbol twojej zbrodni, głębina wody jej twarz przypomni Razem z nią idziesz na dno, zraniona dusza jest uwolniona Na dno, na dno tak wciąga cię, imię kochanki ze strachem wołaj Wciąga powoli w głębinę toni, kochanki trup, idziesz pod spód Wciąga powoli w głębinę toni, daremny trud tu będzie twój grób SPECTRE Your lover’s cry, a missing key. Bony lips whisper your name. Deep water covers her tomb. A shade of seaweed covers your guilt. It draws you slowly into the depths, your lover’s corpse, you are going under. It draws you slowly into the depths, a pointless effort, here is your grave. The underwater cry of a wounded soul, a quiet sigh will break your peace. Fear. Scream! No, you can’t escape, it will hunt you down. Emerges from the depths to find you. Won’t stop till it gets you, her silent cry. A lovers’ quarrel caused the crime. A silver necklace, a water tomb. In the hour of silence, no one will hear the Spectre’s sobbing. Wailing, cries of pain, memories drown in the depths. Remember the moments on the cliff, all these dreams lied down there. The sign of your crime rested there, the depths will remind you of her face. You are going under together, the wounded soul is released. To the bottom, to the bottom, it is drawing you down. Cry out with fear your lover’s name. It draws you slowly into the depths, your lover’s corpse, you are going under. It draws you slowly into the depths, a pointless effort, here is your grave.
4.
W IMIĘ WIARY Spadam, Zanurzam się, W otchłani kres, Walczę W imię wiary! Spadam, Zanurzam się, W otchłani kres, Walczę Z oddali z karawaną zbawców zbliżam się Na piersiach i sztandarach mamy złoty krzyż Na naszych rękach innowierców krew Kto nie jest z nami ten jest przeciw nam W imię wiary! Gdy stosy prawdy znów zapłoną dziś Zasady wiary jeszcze raz wcielimy w życie I wyruszymy w dalszy sądny bój By krzewić „miłosierne życie” Szkarłat słońca traci moc, noc przynosi ciszę Dzisiaj spłonie pogan stos, ludzkie krzyki słyszę Spadam, Zanurzam się, W otchłani kres, Walczę W imię wiary! Spadam, Zanurzam się, W otchłani kres, Walczę IN THE NAME OF FAITH I fall, I sink into an abyss. I fight. In the name of faith! I fall, I sink into an abyss. I fight. I am approaching from the distance with a caravan of saviors. Our breasts and banners carry a golden cross. The blood of the infidel on our hands. Whoever is not with us is against us. In the name of faith! When the piles of truth ignite again, We will apply the rules of faith again. And we will continue the battle to spread a merciful life. The scarlet of the sun loses its power, the night brings silence. Today the pagans will burn at the stake. I hear the bloodcurdling screams. I fall, I sink into an abyss. I fight. In the name of faith I fall, I sink into an abyss. I fight. 
5.
REINKARNACJA Z ciemności wracam ku przestrodze Z czeluści gdzie czarne wstaje słońce, Z mroku gdzie kłęby zagubionych, Z ciemności wracam ożywiony Gdy srebro łez pożegna bliskich, Odbiją się z pustego ciała, Dusza już będzie w innym miejscu, Gdzieś indziej dalej będzie trwała Zgon czy życie? Popłynie okręt nowym kursem, Nową opowieść zacznie pisać Gdzieś w innym punkcie, czasie, życiu, W dobrym lub ciemnym barw odbiciu Co jest początkiem, zgon czy życie? Narodzin cud, czy śmierci dzieło? Czy jestem ciałem i mam duszę ? Czy jestem duszą i mam ciało? Zgon czy życie? Bogatszy w wiedzę woli życia Pragnienie, sen wiecznego trwania Zanurzam się w głębinę myśli Teorię drogi duszy scalam Zgon czy życie? REINCARNATION I return from the darkness to warn you From the depths where the black sun rises From the gloom where the lost ones wander I return from the darkness reincarnated When silver tears part the loved ones, They will bounce off the empty body, The soul will be in another place, And there it will remain Death or life? The ship will sail a new course, writing a new story, Somewhere else, in time, in life, In good or dark reflection of colours. What is the beginning, death or life? The miracle of birth or Death’s work? Am I a body with a soul? Am I a soul with a body? Death or life? Richer in the will to live Thirst, dream of eternal duration I immerse in the depth of my thoughts I merge the theory of the soul's path Death or life?
6.
CHORA KREW Obdrapane kraty W celi tylko głuchy strach Odliczasz sekundy Serce tłoczy chorą krew Pamiętasz tamtą noc Chciwe spojrzenie Łaknienie ludzkiej krwi Żądza cierpienia Misterium tworzenia – zwierzęce pragnienie Posoki zapach znasz Kochasz jej barwę Opanowałeś kunszt Śmierci być Panem Kolejny raz, kolejna uczta Zbliża się Twój czas stracenia Jeszcze parę chwil dla siebie Zbliża się Twój czas Upadnie misterny plan W oczach lęk Trwa Drżenie rąk Marny cień Chowasz się W zwierciadle obca twarz Dla niej te zbrodnie Idziesz w korytarz tych Dróg bezpowrotnych Ostatni oddech chwyć Życie swe wspomnij Zapadni słychać trzask Jesteś znów wolny  SICK BLOOD Scratched bars Deep fear in the cell Counting down the seconds The heart is pumping sick blood Recall that night A greedy look Hunger of human blood The lust for suffering The mystery of creation - an animal desire You know the smell of blood You love that color You mastered the art To be the lord of Death Once again, another feast Your time is coming A few more moments for yourself Your time will soon be over Your elaborate plan will fail Fear in the eyes Lasts Trembling hands A flickering shadow You hide A strange face in the mirror For her all these crimes You walk a dead-end road Take your last breath Think of your life The trapdoor cracks You are free again
7.
WROGOWIE JUTRA Władza - obozy polityki Wojna - okrutnych pragnień triumf Potęga - pokaz wielkiej mocy Spirala zbrojeń trwa Ludzkość - ostatnia populacja Życie - zbyteczna wartość mas Pogrom - niewinnych nagły dramat Nadchodzi piekła czas Wybuchu błysk, gorąca fala, zagłady żar - Was spali Nie macie szans - wyroczni Pan wysyła w świat swój cios Nie macie szans w półmroku dnia machina zła ma głos Wybuchu błysk, gorąca fala, zagłady żar - Was spali Cisza - zabitych nagie stosy Pustka - atomu wroga moc Zbrodnia - ukryte chciwe żądze - promienie śmierci Cisza - zabitych nagie stosy Pustka - atomu wroga moc Zbrodnia - ukryte chciwe żądze - zagłada świata  ENEMIES OF TOMORROW Authority - political camps War – the triumph of cruel desires Power - a show of strength The arms race continues Humanity - the last population Life - an unnecessary value of the masses Slaughter – the drama of the innocent Hell time is coming A flash of explosion, a hot wave, the heat of annihilation - will burn you all You have no chance - the Lord of oracle, sends his blow to the world You have no chance, in the twilight of the day, the evil machine makes the call a flash of explosion, a hot wave, the heat of annihilation - will burn you all Silence - naked piles of corpses Emptiness – the evil power of the atom Crime - hidden greedy lusts, rays of death Silence - naked piles of corpses Emptiness – the evil power of the atom Crime - hidden greedy lusts Annihilation
8.
OSTATNIA PODRÓŻ Wiosła chwyć – morska fala uspokaja twoją duszę W takt uderzeń, serce bije, nie potrzeba innych wzruszeń Na wyprawę, czas już pora, przez bezkresne stepy morza Wojny wiatr to twój żywioł Życie północy hartuje krew, w żyłach pierwotny zew W boju ramię w ramię, na twarzy po walce znamię Śpiew skaldów, dziewek śmiech, twe życie wyprawą jest Czy burza czy nagły sztorm, do przodu przez śnieżny ląd Ostatniej bitwy krwawej śpiew, twój druh z żywotem żegna się Przegranych ludzi niemy stos, w oddali ginący głos Zabity, tu ranny jest, przyjaciół wojaczki kres Okrętów płonący blask, tak szybko ucieka czas Wnet otworzą się bramy Czy będziesz tam wzywany Czy dusza twoja splamiona krwią Znajdzie tutaj swój nowy dom Wiosła chwyć, morska fala uspokaja twoją duszę Całe życie żeglowałeś, nieraz śmierci w twarz się śmiałeś Teraz nie ma cię dziś tutaj, leżysz z braćmi w polu chwały Nagły cios Głos z oddali wzywa cię, wzywa cię Już nie wrócisz, ona wie Wśród poległych leżysz tam Wiodą cię do nieba bram   FINAL JOURNEY Grab the oars - the sea waves will calm your soul. In their beat the heart beats, no more feelings needed. It’s time for a journey throughout the endless sea. The winds of war will lead you. Life in the North made me stronger, a primal call in my veins. Shoulder to shoulder, after the battle a scar on the face remains. The singing of the skalds, the women’s laughter, your life is a journey. Storm or thunders, move forward across the snowy land. The bloody anthem on the battlefield, your friend says goodbye to life. A voiceless pile of those who’ve lost, a dying voice behind. Killed here, wounded there, for us the battle ends. The glare of the blazing ships illuminates the flying time. The gates will open soon. Will you be called inside? Will your soul stained with blood Find here a new home? Grab the oars - the sea waves will calm your soul. You sailed all your life, often laughed death in the face. Now you are there, you lie with your brothers on the field of glory. A sudden blow. A voice in the distance calls you. You won’t return and she knows that. You lie there among the fallen. They lead you to the gates of heaven.

about

Music and arrangements - Infernal Bizarre
Lyrics - Marcin Węglarek, Kamil Szkup
Production - Infernal Bizarre, Paweł Janos Grabowski
Recorded in JNS Studio in Warsaw, on 7-9 May 2018 (drums) and 6-9 August 2018 (vocals and guitars)
Mix and Mastering - Paweł Janos Grabowski JNS Studio
Cover - Marcin 'St.Chaos' Studziński

Infernal Bizarre members:
Marcin Węglarek - electric guitar
Piotr Florczak - drums
Dawid Pawlata - bass
Piotr Nastarowicz - electric guitar, acoustic guitar
Kamil Szkup - vocal

credits

released January 8, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Infernal Bizarre Lowicz, Poland

The metal music we perform results from the fascination with distinctive means of expression in art and we interpret it our very own way.
Our rebellion and objection to the establishment flows through our music and mother tongue lyrics. Our path has not been written, we constantly create new sounds you will hear in the coming concerts.
... more

contact / help

Contact Infernal Bizarre

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Infernal Bizarre, you may also like: