Medium

by Infernal Bizarre

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      18 PLN  or more

     

1.
2.
04:49
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

Music and arrangements - Infernal Bizarre
Lyrics - Marcin Węglarek, Kamil Szkup
Production - Infernal Bizarre, Paweł Janos Grabowski
Recorded in JNS Studio in Warsaw, on 7-9 May 2018 (drums) and 6-9 August 2018 (vocals and guitars)
Mix and Mastering - Paweł Janos Grabowski JNS Studio
Cover - Marcin 'St.Chaos' Studziński

Infernal Bizarre members:
Marcin Węglarek - electric guitar
Piotr Florczak - drums
Dawid Pawlata - bass
Piotr Nastarowicz - electric guitar, acoustic guitar
Kamil Szkup - vocal

credits

released January 8, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Infernal Bizarre Lowicz, Poland

The metal music we perform results from the fascination with distinctive means of expression in art and we interpret it our very own way.
Our rebellion and objection to the establishment flows through our music and mother tongue lyrics. Our path has not been written, we constantly create new sounds you will hear in the coming concerts.
... more

contact / help

Contact Infernal Bizarre

Streaming and
Download help

Track Name: Alienacja / Alienation
ALIENACJA

Cichy dom, zapach śmierci, w głowie bunt - czuję się zupełnie obco
Niechciany syn dzisiejszych dni, szukam wyjść z życiowego labiryntu
Zrzekam się swojego daru, bluźnię, upijam się mą samotnością
Swoją złość dławię w gardle, ukrywam lęk, stoję na skraju jutra

Być jak klif - rozbić fale, zabić stres - żyć jak dawniej
Walczyć jak lew - doczekać końca, pokonać gniew - bojaźń zwyciężyć

Mrok jak wąż kusi myśli me, zmagam się z moimi demonami
Syren śpiew - słodki dźwięk, hipnozy moc prowadzi mnie na drugą stronę
Szorstki sznur, tchórzliwy krok - pozwoli zapomnieć, sprowadzi ukojenie
Słyszę bicie mojego serca, ostatnie chwile w odosobnieniu

Skażony pakt - cienia narzędzie
Bezmyślny akt - chłód mnie obejmie

Otruty wewnętrznym lękiem dopijam brunatny płyn
Posklejam ostatnie myśli, ulotnię do życia chęć

Nieczuły na swych najbliższych, przekraczam granicę męki
Opanowany w swojej decyzji, skostniały opuszczam świat


ALIENATION

A quiet house, the smell of death, rebellion in my head - I feel completely strange.
An unwanted son of these days, looking for a way out from the labyrinth of life.
I give up my gift, I curse, I get drunk with my loneliness.
I choke my anger, I hide my fear, on the edge of tomorrow.

Be like a cliff - break waves, kill stress, live as earlier.
Fight like a lion, survive till the end, overcome the anger, overcome fear.

Darkness like a serpent tempts me, I am struggling with my demons.
A siren's song – the sweet sound, the power of hypnosis leads me to the other side.
A rough rope, a cowardly step will let you forget, will bring relief.
I hear the beating of my heart, the last moments in isolation.

Contaminated pact – the tool of the dark.
Thoughtless act - coldness will cover me.

I finish my lethal cocktail poisoned with fear.
I'm picking up the pieces, prepared for my last journey.

Cold-hearted and unfeeling, I cross the border of torment.
Enslaved in my decision, I leave this world fossilized.
Track Name: Medium
MEDIUM

Widzę most, jestem posłańcem mar
Słyszę głos, a z oczu płyną czarne łzy
Prawdy czas, brzemienia ciężki garb
Zostaje tam wypełnić los

Świat zrozumie mój odmienny dar

W codziennych wizjach szukam zła
Nieznanych fotografii stos
Komunikacji znika strach
Poszukiwanie trwa

Wchodzę w mrok,
Ciemności czerń otula mnie, otruwa,
Czuję jej moc

Ja snem, ja gniew,
Ja snem - zarysem ludzkich tez,
Dynastii wielkich żądz i złych doznań

Na dłoni mej okrągły kształt,
Zwiastun burz smiertelny kamień klęski

Burion!!! Burion!!!

Ja snem, ja gniew.
Jam życia Panem, śmierci brat

Medium!!!

W rękach mych żyjących los
Unoszę trud błądzących dusz!!


MEDIUM

I see a bridge, I am a messenger of ghosts.
I hear a voice and cry black tears.
The moment of truth, the greatest burden.
I'll stay to fulfill my fate.

One day the world will see my special gift.

Seeking evil in daylight visions.
The stream of unrecognized pictures
Is getting ready to merge.
The quest continues.

I plunge into darkness.
It enfolds and poisons me.
I can feel its power.

I am the dream, I am the anger.
The sketch of human theories
About the greatest desires
And worst experiences.

A round shape on my hand,
Herald of storms, the deadly stone of defeat.

Burion !!! Burion !!!

I am the dream, I am the anger.
The lord of life, the brother of death.

Medium!!!

I shape the destiny of the living,
I carry the burden of lost souls.
Track Name: Zjawa / Spectre
ZJAWA

Kochanki płacz, zgubiony klucz
Kościste usta szepczą twe imię
Głębina wody kryje jej grób
Cień wodorostów zakrywa twą winę

Wciąga powoli w głębinę toni, kochanki trup, idziesz pod spód
Wciąga powoli w głębinę toni, daremny trud tu będzie twój grób

Podwodny płacz zranionej duszy, ciche westchnienie twój spokój poruszy

Strach
Krzyk!

Nie, nie wyrwiesz się z ramion tych, dopadnie cię

Wynurza się z głębin, by ciebie odnaleźć
Nie spocznie nim znajdzie, jej nieme wołanie

Kłótnia kochanków, zbrodnie zrodziła
Srebrny naszyjnik wodna mogiła

W godzinę ciszy, nikt zjawy łkania nie słyszy
Zawodzenia, łez cierpienia, w głębinie toną ze snów wspomnienia
Pamiętasz chwile, nad urwiskiem, tam spoczęły te sny wszystkie
Tam spoczął symbol twojej zbrodni, głębina wody jej twarz przypomni

Razem z nią idziesz na dno, zraniona dusza jest uwolniona
Na dno, na dno tak wciąga cię, imię kochanki ze strachem wołaj

Wciąga powoli w głębinę toni, kochanki trup, idziesz pod spód
Wciąga powoli w głębinę toni, daremny trud tu będzie twój grób


SPECTRE

Your lover’s cry, a missing key.
Bony lips whisper your name.
Deep water covers her tomb.
A shade of seaweed covers your guilt.

It draws you slowly into the depths, your lover’s corpse, you are going under.
It draws you slowly into the depths, a pointless effort, here is your grave.

The underwater cry of a wounded soul, a quiet sigh will break your peace.

Fear.
Scream!

No, you can’t escape, it will hunt you down.

Emerges from the depths to find you.
Won’t stop till it gets you, her silent cry.

A lovers’ quarrel caused the crime.
A silver necklace, a water tomb.

In the hour of silence, no one will hear the Spectre’s sobbing.
Wailing, cries of pain, memories drown in the depths.
Remember the moments on the cliff, all these dreams lied down there.
The sign of your crime rested there, the depths will remind you of her face.

You are going under together, the wounded soul is released.
To the bottom, to the bottom, it is drawing you down.
Cry out with fear your lover’s name.

It draws you slowly into the depths, your lover’s corpse, you are going under.
It draws you slowly into the depths, a pointless effort, here is your grave.
Track Name: W imię wiary / In The Name of Faith
W IMIĘ WIARY

Spadam,
Zanurzam się,
W otchłani kres,
Walczę

W imię wiary!

Spadam,
Zanurzam się,
W otchłani kres,
Walczę

Z oddali z karawaną zbawców zbliżam się
Na piersiach i sztandarach mamy złoty krzyż
Na naszych rękach innowierców krew
Kto nie jest z nami ten jest przeciw nam

W imię wiary!

Gdy stosy prawdy znów zapłoną dziś
Zasady wiary jeszcze raz wcielimy w życie
I wyruszymy w dalszy sądny bój
By krzewić „miłosierne życie”

Szkarłat słońca traci moc, noc przynosi ciszę
Dzisiaj spłonie pogan stos, ludzkie krzyki słyszę

Spadam,
Zanurzam się,
W otchłani kres,
Walczę

W imię wiary!

Spadam,
Zanurzam się,
W otchłani kres,
Walczę


IN THE NAME OF FAITH

I fall,
I sink into an abyss.

I fight.

In the name of faith!

I fall,
I sink into an abyss.
I fight.

I am approaching from the distance with a caravan of saviors.
Our breasts and banners carry a golden cross.
The blood of the infidel on our hands.
Whoever is not with us is against us.
In the name of faith!

When the piles of truth ignite again,
We will apply the rules of faith again.
And we will continue the battle
to spread a merciful life.

The scarlet of the sun loses its power, the night brings silence.
Today the pagans will burn at the stake.
I hear the bloodcurdling screams.

I fall,
I sink into an abyss.
I fight.

In the name of faith

I fall,
I sink into an abyss.
I fight. 
Track Name: Reinkarnacja / Reincarnation
REINKARNACJA

Z ciemności wracam ku przestrodze
Z czeluści gdzie czarne wstaje słońce,
Z mroku gdzie kłęby zagubionych,
Z ciemności wracam ożywiony

Gdy srebro łez pożegna bliskich,
Odbiją się z pustego ciała,
Dusza już będzie w innym miejscu,
Gdzieś indziej dalej będzie trwała

Zgon czy życie?

Popłynie okręt nowym kursem,
Nową opowieść zacznie pisać
Gdzieś w innym punkcie, czasie, życiu,
W dobrym lub ciemnym barw odbiciu

Co jest początkiem, zgon czy życie?
Narodzin cud, czy śmierci dzieło?
Czy jestem ciałem i mam duszę ?
Czy jestem duszą i mam ciało?

Zgon czy życie?

Bogatszy w wiedzę woli życia
Pragnienie, sen wiecznego trwania
Zanurzam się w głębinę myśli
Teorię drogi duszy scalam

Zgon czy życie?


REINCARNATION

I return from the darkness to warn you
From the depths where the black sun rises
From the gloom where the lost ones wander
I return from the darkness reincarnated

When silver tears part the loved ones,
They will bounce off the empty body,
The soul will be in another place,
And there it will remain

Death or life?

The ship will sail a new course,
writing a new story,
Somewhere else, in time, in life,
In good or dark reflection of colours.

What is the beginning, death or life?
The miracle of birth or Death’s work?
Am I a body with a soul?
Am I a soul with a body?

Death or life?

Richer in the will to live
Thirst, dream of eternal duration
I immerse in the depth of my thoughts
I merge the theory of the soul's path

Death or life?
Track Name: Chora Krew / Sick Blood
CHORA KREW

Obdrapane kraty
W celi tylko głuchy strach
Odliczasz sekundy
Serce tłoczy chorą krew

Pamiętasz tamtą noc
Chciwe spojrzenie
Łaknienie ludzkiej krwi
Żądza cierpienia

Misterium tworzenia – zwierzęce pragnienie

Posoki zapach znasz
Kochasz jej barwę
Opanowałeś kunszt
Śmierci być Panem

Kolejny raz, kolejna uczta
Zbliża się Twój czas stracenia
Jeszcze parę chwil dla siebie
Zbliża się Twój czas
Upadnie misterny plan

W oczach lęk
Trwa
Drżenie rąk
Marny cień
Chowasz się

W zwierciadle obca twarz
Dla niej te zbrodnie
Idziesz w korytarz tych
Dróg bezpowrotnych
Ostatni oddech chwyć
Życie swe wspomnij
Zapadni słychać trzask
Jesteś znów wolny 


SICK BLOOD

Scratched bars
Deep fear in the cell
Counting down the seconds
The heart is pumping sick blood

Recall that night
A greedy look
Hunger of human blood
The lust for suffering

The mystery of creation - an animal desire

You know the smell of blood
You love that color
You mastered the art
To be the lord of Death

Once again, another feast
Your time is coming
A few more moments for yourself
Your time will soon be over
Your elaborate plan will fail

Fear in the eyes
Lasts
Trembling hands
A flickering shadow
You hide

A strange face in the mirror
For her all these crimes
You walk a dead-end road

Take your last breath
Think of your life
The trapdoor cracks
You are free again
Track Name: Wrogowie Jutra / Enemies of Tomorrow
WROGOWIE JUTRA

Władza - obozy polityki
Wojna - okrutnych pragnień triumf
Potęga - pokaz wielkiej mocy
Spirala zbrojeń trwa

Ludzkość - ostatnia populacja
Życie - zbyteczna wartość mas
Pogrom - niewinnych nagły dramat
Nadchodzi piekła czas

Wybuchu błysk, gorąca fala, zagłady żar - Was spali

Nie macie szans - wyroczni Pan wysyła w świat swój cios
Nie macie szans w półmroku dnia machina zła ma głos

Wybuchu błysk, gorąca fala, zagłady żar - Was spali

Cisza - zabitych nagie stosy
Pustka - atomu wroga moc
Zbrodnia - ukryte chciwe żądze - promienie śmierci

Cisza - zabitych nagie stosy
Pustka - atomu wroga moc
Zbrodnia - ukryte chciwe żądze - zagłada świata 


ENEMIES OF TOMORROW

Authority - political camps
War – the triumph of cruel desires
Power - a show of strength
The arms race continues

Humanity - the last population
Life - an unnecessary value of the masses
Slaughter – the drama of the innocent
Hell time is coming

A flash of explosion, a hot wave, the heat of annihilation - will burn you all

You have no chance - the Lord of oracle, sends his blow to the world
You have no chance, in the twilight of the day, the evil machine makes the call

a flash of explosion, a hot wave, the heat of annihilation - will burn you all

Silence - naked piles of corpses
Emptiness – the evil power of the atom
Crime - hidden greedy lusts, rays of death

Silence - naked piles of corpses
Emptiness – the evil power of the atom
Crime - hidden greedy lusts
Annihilation
Track Name: Ostatnia Wyprawa / Final Journey
OSTATNIA PODRÓŻ

Wiosła chwyć – morska fala uspokaja twoją duszę
W takt uderzeń, serce bije, nie potrzeba innych wzruszeń
Na wyprawę, czas już pora, przez bezkresne stepy morza
Wojny wiatr to twój żywioł

Życie północy hartuje krew, w żyłach pierwotny zew
W boju ramię w ramię, na twarzy po walce znamię
Śpiew skaldów, dziewek śmiech, twe życie wyprawą jest
Czy burza czy nagły sztorm, do przodu przez śnieżny ląd

Ostatniej bitwy krwawej śpiew, twój druh z żywotem żegna się
Przegranych ludzi niemy stos, w oddali ginący głos
Zabity, tu ranny jest, przyjaciół wojaczki kres
Okrętów płonący blask, tak szybko ucieka czas

Wnet otworzą się bramy
Czy będziesz tam wzywany
Czy dusza twoja splamiona krwią
Znajdzie tutaj swój nowy dom

Wiosła chwyć, morska fala uspokaja twoją duszę
Całe życie żeglowałeś, nieraz śmierci w twarz się śmiałeś
Teraz nie ma cię dziś tutaj, leżysz z braćmi w polu chwały
Nagły cios

Głos z oddali wzywa cię, wzywa cię
Już nie wrócisz, ona wie
Wśród poległych leżysz tam
Wiodą cię do nieba bram


FINAL JOURNEY

Grab the oars - the sea waves will calm your soul.
In their beat the heart beats, no more feelings needed.
It’s time for a journey throughout the endless sea.
The winds of war will lead you.

Life in the North made me stronger, a primal call in my veins.
Shoulder to shoulder, after the battle a scar on the face remains.
The singing of the skalds, the women’s laughter, your life is a journey.
Storm or thunders, move forward across the snowy land.

The bloody anthem on the battlefield, your friend says goodbye to life.
A voiceless pile of those who’ve lost, a dying voice behind.
Killed here, wounded there, for us the battle ends.
The glare of the blazing ships illuminates the flying time.

The gates will open soon.
Will you be called inside?
Will your soul stained with blood
Find here a new home?

Grab the oars - the sea waves will calm your soul.

You sailed all your life, often laughed death in the face.
Now you are there, you lie with your brothers on the field of glory.
A sudden blow.

A voice in the distance calls you.
You won’t return and she knows that.
You lie there among the fallen.
They lead you to the gates of heaven.

If you like Infernal Bizarre, you may also like: